Cách khách hàng tự liên hệ mình

Bạn đã nổ lực nhiều tháng, nhiều năm để tìm khách hàng xuất khẩu. Đã bao giờ bạn nghĩ là khách sẽ tự đi tìm đến mình không?

Câu trả lời là có đấy! Mà bằng cách nào?

  • Tạo profile trên linkedIn hoặc skype. Luôn nhớ là phải sử dụng từ khóa “tên công ty bạn” (trường hợp công ty bạn đã có danh tiếng trên thị trường) và “sản phẩm” mà bạn nghĩ là khách hàng sẽ search tìm vào Tên hiển thị trên linkedIn/ skype.
  • Tạo càng nhiều profile với contact là email của mình trên các trang B2B. Vẫn sử dụng các từ khóa như ở trên. Về list trang web B2B bạn có thể xem ở bài viết trước tại đây.

Tôi đã có vài khách hàng liên hệ và chốt đơn hàng thành công trên skype chỉ bằng cách trên.

Hãy suy nghĩ thật sáng tạo để có thêm nhiều cách mà khách hàng tự động tìm tới bạn nhé.

Tác giả

Nguyễn Văn Vĩ

Bình luận của bạn